Branschregler

Nedan finner du information om aktuella branschregler.


Branschregler

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem. För att BBV skall gälla måste reglerna avtalas mellan beställare och behörig entreprenör.

BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

läs mer på Byggkermaikrådets hemsida.

Från och med juni 2015 gäller nya branschregler: BBV 15:1

Gällande branschregler BBV 15:1 (PDF)
Gällande branschregler på engelska BBV Engelsk 2015:1 (PDF)

Hur blir man våtrumsbehörig?

För att få arbeta med tätskikt i våtutrymmen krävs behörighet enligt de gällande branschreglerna, både för företaget samt den som utför arbetet. Utbildningen för att få behörighet går du hos Byggkeramikrådet förutom den tredje kursen som du går hos oss som leverantör av tätskiktet.

Nedan finner du information om kurserna som man måste gå för att bli våtrumsbehörig.
Kurs 1.      Tätskikts- och materialkurs, teorikurs två dagar
Kurs 2.      Behörighetskurs med entreprenadjuridik för företagen. En dag.

Kurs 3.      Kurs i praktisk tillämpning av godkända konstruktioner. Tre timmar.

Återkurs.  Plattsättare och Arbetsledare ska gå en återkurs vart femte år.
Verifiering av plattsättningskunskap. Kunskapstest om yrkesbevis som plattsättare saknas.

Vem ska gå de olika kurserna?
  • Arbetsledare och/eller företagsledare går kurs 1 och 2 samt återkurs för företagets behörighet.
  • Plattsättare som utför tätskiktsarbete går kurs 1 och 3 samt återkurs.
  • Enmansföretagare går kurs 1, 2 och 3 samt återkurs.
  • Minst en behörig plattsättare på varje behörigt företag ska gå en verifiering om yrkesbevis saknas.

Är det något du funderar över?

Kontakta oss så hjälper vi dig!